Digwyddiad Nesaf


2017 Events

Mae Rhwydwaith Adnoddau Dynol Cymru wrthi'n trefnu seminarau rhyngweithiol am y pynciau canlynol. Dilynwch ni ar Twitter @WalesHRNetwork neu cofrestrwch â'n rhestr bostio i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau sydd wedi'u cadarnhau.


  • Social Media in the work place – Hindrance or Help for HR?
  • Are your employees true advocates of your company?
  • Investors in People – Making People Management Excellence Count.
  • Appraisals; the value of.
  • Employment Tribunals - Preparing an Effective Defence
  • Engaging effectively with a virtual team

Os hoffech chi argymell pwnc adnoddau dynol, cliciwch yma i rannu eich awgrym.